Banner-blog2

24 juni 2024

Woo-publiceren in een handomdraai met iprox.open

De Wet Open Overheid (Woo) is een belangrijke stap richting een transparante overheid. De Woo verplicht overheidsinstanties om informatie zowel actief als passief openbaar te maken. Een veelomvattend proces, maar er is hulp: iprox.open.

De Woo bestaat globaal uit twee hoofdpijlers: het verzamelen en duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie, en het daadwerkelijk publiceren van deze informatie op een goed toegankelijk platform. Ontdek hoe iprox.open dit proces vereenvoudigt.

Verzamelen en toegankelijk maken

Om die vereenvoudiging beter te begrijpen, nemen we eerst de twee Woo-hoofdpijlers onder de loep.

De eerste pijler richt zich op het verzamelen van informatie en het duurzaam toegankelijk maken ervan. Dit is een intern proces dat alle relevante informatie op een gestructureerde en overzichtelijke manier verzamelt en opslaat.

Informatie komt veelal uit verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld een Document Management Systeem (DMS), zoals SharePoint. Of een zaaksysteem, VTH-systeem of combinatie van meerdere systemen. Uiteindelijk wordt het in een van deze systemen samengevoegd tot een documentcollectie of dossier. Vaak wordt er ook nog gelakt of gepseudonimiseerd waarna het dossier klaar is voor publicatie.

Publiceren onder de Woo

Na het verzamelen en voorbereiden voor publicatie volgt de tweede pijler: de daadwerkelijke publicatie van Woo-documenten. Hier komt iprox.open in beeld.

Iprox.open koppelt namelijk met diverse bronnen, waardoor het verzamelen van documenten efficiënt verloopt. De applicatie sluit naadloos aan bij de interne processen en dus op die eerste pijler. Bovendien koppelt het dossiers eenvoudig aan de juiste Woo-categorie en metadata.

Hierdoor creëer je één centraal, leverancier onafhankelijk verzamelpunt voor het verzamelen en beheren van Woo-publicaties. En met één druk op de knop maak je die opbaar op meegeleverde website, waar het publiek moeiteloos informatie zoekt, inziet en download onder de Wet Open Overheid. Inclusief automatische aansluiting op de Woo-index.

Naast de Woo kan iprox.open ook worden ingezet voor Wet Elektronische Publicaties (Wep). Bovendien voeg je eenvoudig andere niet-verplichte categorieën toe, waarmee je naast de Woo en Wep nog veel meer informatie openbaarmaakt. Zoals bijvoorbeeld terinzageleggingen.

Wil je zien hoe dit werkt? Maak vrijblijvend kennis en zie zelf hoe iprox.open het Woo-proces vereenvoudigt.

3 x hoe Iprox.open helpt

Samengevat zijn dit de grootste drie voordelen van iprox.open:

1. Centrale hub voor documentbeheer

Iprox.open sluit aan op bestaande processen en werkt als een centrale hub waar Woo-informatie samenkomt. Door koppelingen met een DMS (zoals SharePoint), zaaksysteem of VTH-systeem, verzamelt het naadloos documenten die je klaarzet voor publicatie. Koppel dossiers aan de juiste informatiecategorie en voeg verplichte metadata toe. De applicatie is bovendien leverancier onafhankelijk; verandert intern het proces, dan verandert iprox.open mee.

2. Automatische publicatie en vindbaarheid

Publiceer documentcollecties op meegeleverd publicatieplatform. Deze website is zo ontworpen dat bezoekers eenvoudig kunnen zoeken, inzien en downloaden. Alle publicaties zijn automatisch zichtbaar op de Woo-index. En ook alle publicaties op DROP zijn automatisch zichtbaar op het platform.

Met iprox.open zorg je dus voor een eigen platform en ben je verbonden met de landelijke indexen van KOOP.

3. Volgt de wetgeving dus je bent ontzorgd

Iprox.open volgt het Woo-beleid, zodat je als organisatie automatisch meeloopt met de laatste wet- en regelgeving. Daar hoef je zelf dus niets voor te doen. Dit ontzorgt en zorgt voor meer focus op de kernactiviteiten.

Tevreden gebruikers

Iprox.open is ontstaan uit het publicatieportaal van Rijkswaterstaat, dat Iprox in 2022 ontwikkelde. Toen PLOOI stopte, werd het doorontwikkeld tot een complete publicatie-oplossing voor de Wet Open Overheid. Deze evolutie heeft geleid tot een robuust en betrouwbaar systeem waar steeds meer organisaties van gebruikmaken.

Samengevat

De Wet Open Overheid stelt hoge eisen aan het verzamelen en publiceren van overheidsinformatie. Iprox.open biedt een complete oplossing die organisaties helpt om aan deze eisen te voldoen.

Met efficiënte documentverzameling, automatische publicatie, en voortdurende aanpassing aan de wetgeving, zorgt iprox.open voor een transparante en toegankelijke overheid.

Organisaties die de applicatie reeds gebruiken merken de voordelen van een gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing die hen ontzorgt in het Woo-proces.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op om te zien hoe iprox.open jullie Woo-processen kan versimpelen.

transparant-klein

Binnen 2 weken live

met iprox.open

Eenvoudig publiceren onder de Woo kan al binnen 2 weken. Meer weten?

Plan een demo

iprox nieuws