Banners_website-1460x350-Non-Responsive-06-OPEN

iprox.open

Met iprox.open voldoet je organisatie aan de eisen van de Wet open overheid (Woo) en ben je klaar om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Publicatievoorziening

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsinstanties om proactief informatie openbaar te maken. Dit bevordert transparantie en verantwoording richting burgers en versterkt daarmee onze democratie. Het geeft burgers een dieper inzicht in besluitvormingsprocessen, waardoor ze effectiever hun stem kunnen laten horen.

Front-end

iprox.woo kent een eigen front-end (website) waarop alle Woo-categorieën probleemloos en overzichtelijk worden gepubliceerd. Een goede zoek- en filterfunctie ondersteunt gebruikers bij het vinden van de juiste publicatie. Uiteraard is voorzien in aansluiting op de Woo-index.

 

Contentbeheer

Voor het beheren van publicaties, het efficiënt uploaden van omvangrijke dossiers en het toekennen van metadata is een specifieke beheeromgeving beschikbaar. Compleet, gebruikersvriendelijk en professioneel, en volledig toegesneden op het specifieke publicatiedoel.

Centrale informatiehub

Iprox.open fungeert als hub voor het verzamelen en distribueren van informatie. naar de iprox.open publicatieomgeving of andere kanalen zoals VTH-, DMS- en zaaksystemen. Uiteraard is voorzien in aansluiting op de landelijke Woo-index.

iprox. is goed op de hoogte van de laatste wetgeving en wat dit voor ons betekent. Heel fijn dat ze ervoor zorgen dat wij compliant blijven.

- Odyl Zwienenberg-Jonkers  | Adviseur corporate en online communicatie - Pers en media woordvoerder | Waterschap Vechtstromen

Actief op weg naar een transparante toekomst

Kenmerken

iprox.open biedt niet alleen aansluiting op de Woo, maar ondersteunt ook het publiceren van terinzageleggingen en bekendmakingen.

 • Compliant

  Aansluiting op huidige wetgeving en automatisch meegaan naar de toekomst.
 • Professioneel en vindbaar

  Gebruikersvriendelijke front-end die effectief zoeken en vinden ondersteunt.
 • Gebruikersvriendelijk

  Efficiënte beheeromgeving voor het probleemloos uploaden van (grote) dossiers tot 10Gb.
 • Aansluiting backoffice

  Standaard aansluiting op Sharepoint en desgewenst andere backoffice-systemen.
 • Dashboard

  Overzicht van aantallen: dossiers, bestanden en dataopslag.
 • Actieve roadmap

  Continue doorontwikkeling voor en met onze gebruikersgemeenschap.

Early adopters

Met dank aan onze klanten die de sprong naar iprox.open samen met ons hebben gemaakt.

 • Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Waterschap Limburg
pieter_stiemer

contact

Onderweg naar een transparante toekomst

Roadmap iprox.open

Ben je benieuwd naar onze roadmap? Of wil je zelf invloed uitoefenen? Dan gaan we graag met je in gesprek. Onze product owner én het ontwikkelteam stellen je input bijzonder op prijs.

Neem contact op met Pieter Stiemer via pieter.stiemer@infoprojects.nl of 06 21938642.