• Website
 • Multi-site platform
 • Subsites
 • Webapplicatie
 • Kennisbank

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Samen met leraren, schoolleiders en andere partners draagt SLO bij aan de kwaliteit van het onderwijs. iprox. realiseerde en beheert de corporate website en een aantal subsites en webapplicaties.

Corporate website

SLO heeft een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Vragen rond het curriculum raken de leraar en de leerlingen in de klas, de school als geheel en het landelijke onderwijsbeleid.

Curriculumontwikkeling heeft betrekking op alle onderwijssoorten en vakgebieden. Daarom heeft SLO een breed aanbod van producten en diensten. Deze variëren van voorstellen voor landelijke onderwijsdoelen tot voorbeeldlesmateriaal in de klas. Informatie hierover is te vinden op www.slo.nl

Leerplan in Beeld

In de klas en op school werk je met de doelen voor het onderwijs. Deze site geeft je overzicht welke wettelijke doelen er voor het Nederlandse funderend (primair en voortgezet) onderwijs zijn. Daarnaast heeft Leerplan in beeld ook voorbeeldmatige uitwerkingen van de wettelijke doelen.

Leerplan in beeld biedt inzicht en inspiratie, je kunt doelen van verschillende onderwijssectoren achter elkaar zetten of vergelijkt doelen tussen verschillende niveaus.

Slo sfeerbeeld

Bereikte resultaten

iprox heeft in opdracht van én samen met de SLO gewerkt aan een aantal mooie sites en applicaties.

 • Corporate website

  In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.

 • Praktijkgerichte programma's

  In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de gemengde en/of theoretische leerweg (gl en tl), ook het praktijkgerichte vak genoemd. Op deze website vind je er alles over.

 • leerplaninbeeld

  Leerplan in beeld

  De website die wettelijke doelen en voorbeeldmatige uitwerkingen van SLO inzichtelijk maakt voor al het funderend onderwijs tot 18 jaar

 • erk

  ERK-spel

  Het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) koppelt de taalvaardigheid in een vreemde taal aan zes beheersingsniveaus. Het ERK-spel helpt zowel beginners als gevorderden om hiermee te oefenen.

 • slologo

  Coming soon:

  De can do-zoeker helpt je bij het vinden van de can do-beschrijvingen die je voor je onderwijs nodig hebt. De nieuwe versie is in ontwikkeling.

Sfeerbeeld SLO

Fotografie: SLO