• Campagnes
 • Toegankelijk
 • Kennisbank
 • Multi-site platform
 • Webapplicatie
 • Backoffice interface
 • E-formulieren

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat draagt bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het iprox.platform speelt hierin een essentiële rol door waardevolle informatie te verstrekken aan diverse doelgroepen.

Omvangrijke dynamische webomgeving

RWS WVL is een kennisintensieve organisatie. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het toegankelijk maken van kennis, informatie en tools voor een breed scala aan veelal professionele gebruikers. Dit wordt gerealiseerd via het uitgebreide iprox.platform, dat onderdak biedt aan ruim 60 websites, meerdere webapplicaties en e-formulieren.

Partnership

iprox. is de vaste webpartner van RWS-Leefomgeving en draagt de verantwoordelijkheid voor consultancy, ontwerp, implementatie, hosting en beheer. De dynamische webomgeving wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe websites en functionaliteiten.

Even wat cijfers

Trots op platform RWS

Het iprox.platform voor Rijkswaterstaat bedient een grote doelgroep van professionals die nauw betrokken zijn bij onze leefomgeving.

 • Aantal sites

 • Aantal redacteuren

 • Aantal webpagina's

 • Aantal modulen

  Goed voorbereid op de Omgevingswet

  Rondom de omgevingswet die per januari van kracht is, zijn diverse toepassingen gerealiseerd. Hieronder wat resultaten uit deze 'groene familie'.

  • illustratief

   Informatiepunt Leefomgeving

   iplo.nl is de website voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  • illustratief

   Aan de slag met de Omgevingswet

   Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt de implementatie van de wet in de praktijk. De site verstrekt je alle informatie om je goed voor te bereiden op de Omgevingwet.

  • Publiekscampagne Omgevingswet

   De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Maar wat betekent dit voor jou als burger en bedrijf? Deze campagne geeft antwoord.

  • illustratief

   Crisis- en herstelwet

   De Chw geeft overheden de mogelijkheid om te experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. De website toont een selectie van de circa 400 experimenten die op dit moment in uitvoering zijn. Laat je inspireren en ga aan de slag!

  • DSO Toolkit

   Ontwikkelteams maken voor applicaties in het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebruik van het Design System van DSO. Het platform biedt een stijlgids, documentatie, WCAG aanwijzingen, web components en storybooks om deze te presenteren.

  • illustratief

   Technische Leidraden

   Technische leidraden bevatten informatie over de sterkte van (onderdelen van) waterkeringen en de belastingen die kunnen voorkomen op een waterkering. Een site voor de zeer gespecialiseerde doelgroep die zich bezig houdt met het ontwerpen en onderhouden van keringen.

  Nederland circulair

  Nederland streeft naar een circulaire economie. Dat vraagt iets van ons allemaal: burgers, bedrijven en overheden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat faciliteert daarbij, door kennis te delen en te ondersteunen in de uitvoering. 

  • illustratief

   Afvalcirculair

   Voor een circulaire economie zijn ambitie, duidelijke regels, circulair ondernemerschap en een omslag in het denken en doen nodig. Als kenniscentrum voor circulaire economie en afval ondersteunt RWS daarbij.

  • illustratief

   Schouders onder Schoon

   Door met elkaar de schouders eronder te zetten, krijgt schoon gedrag een stimulans. De site biedt diverse toolboxen aan waaronder: "Je plek schoon achterlaten. Zo gefikst!".

  • illustratief

   Transitieagenda kunstoffen

   De Transitieagenda Kunststoffen richt zich op het sluiten van de kunststofketen door zuiniger met kunststoffen om te gaan en meer secundaire en hernieuwbare grondstoffen in te zetten. 

  • illustratief

   Vang Huishoudelijk

   Alle informatie en tools om aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering rondom huishoudelijk afval. Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn recycling en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten.

  Specials - altijd leuk

  Naast veel informatieve websites hebben we diverse speciale toepassingen gerealiseerd. Met heel veel plezier!

  • illustratief

   RPP voor een transparant RWS

   Een open overheid maakt het werk van Rijkswaterstaat transparant en controleerbaar. RPP toont publicaties die in het kader van de Wet open overheid en Wet elektronische publicaties verplicht zijn.

  • Aanpak Ring Zuid

   Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen (2018-2024). Het project is in volle gang; zichtbaar, hoorbaar, merkbaar voor elke inwoner/bezoeker van de stad.

  • rws

   SAMP Portaal

   Het informatieportaal SAMP is ontwikkeld om RWS en Beleidscollega’s te ondersteunen bij het omzetten van assetmanagementdoelen naar de praktijk. Dit is een besloten omgeving.

  • Centraal Toegangspunt Data

   Het Centraal Toegangspunt Data (CTD) maakt alle RWS-data vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar via één digitaal loket. Dit is een besloten omgeving.

  Rijkshuisstijl - the traditional

  Platform RWS kent tientallen websites in de Rijkshuisstijl. Middels een site-generator kan RWS deze desgewenst zelf genereren met de spreekwoordelijke druk op de knop.

  • illustratief

   Waddenzee

   Maar liefst 4 sites over de Waddenzee: binnen enkele maanden geïmplementeerd en gemigreerd.

  • illustratief

   InfoMil

   Kenniscentrum InfoMil biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers uit alle lagen van de overheid

  • illustratief

   #RWSinnoveert

   #RWSinnoveert communiceert over innovatie vanuit Rijkswaterstaat. Het doel hiervan is om collega’s en samenwerkingspartners te informeren over het werk en de voortgang.

  • illustratief

   Bodem+

   Rijkswaterstaat Bodem+ - en daarmee de website - assisteert beleidsdirecties van ministeries bij beleidstaken en ondersteunt decentrale overheden bij bodembeleidsontwikkeling en het delen van kennis.

  © Fotografie - Rijkswaterstaat | Beeldarchief